Tokat Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2018-2020)" kapsamında faaliyet planlarının uygulanması sürecinde izleme ve eşgüdümü sağlamak üzere 21.06.2018 tarihinde Kent Kondeyi Toplantı Salonu'nda "Tokat Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.
İl Müdür Yardımcımız Hülya ÖZDEMİR, Kadının Statüsü Birim Sorumlusu Sosyal Çalışmacı Öznur BAYIN, Kadın Konukevi Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan Psikolog Büşra KUZUCUOĞLU, ilgili kurum/kuruluş tesilcileri ve STK temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'nın hayata geçirilmesinde yaşanan sorunlar ve bu konudaki çözüm önerileri,ilgili kurum/kuruluşların hazırlamış olduğu dönemsel faaliyet raporlarında belirtilmiş olan gerçekleştirilmiş/öngörülmüş hedef ve alt hedefler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda İl Müdür Yardımcımız Hülya ÖZDEMİR, kadına yönelik şiddetle mücadelede ilgili kurum/kuruluşların ve STK'ların sürece aktif katılımı, iş birliği içerisinde olunması ve sürçte koordineli çalışılması hususlarının önemine dikkat çekti.
Toplantı, Psikolog Büşra KUZUCUOĞLU'nun Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitim semineri neticesinde elde etmiş olduğu, öğrencilerin konu hakkındaki görüş ve öenrilerini içeren sunum ile son buldu.