Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Tarafından Onaylanan “Tokat İli Sosyal Risk Haritası Projesi” Sözleşmesi İmzalandı

Valiliğimiz tarafından İl Müdürlüğümüz ve Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ortaklığında ve 12 Kamu Kurumu İştiraki ile gerçekleştirilecek Tokat İli Sosyal Risk Haritası Projesi OKA tarafından desteklenmeye uygun görülerek, sözleşme imzalanmıştır.
5395, 5402 ve 6284 Sayılı Kanunlar ekseninde; Tokat İli genelinde, Ailelere ve Bireylere Etki Eden Sosyal Risklerin Belirlenmesi Eğitim, Şiddet, Suç, İhmal, istismar, Çocuk işçiliği, Boşanma, Yoksulluk, Engelli, Göç vb. Konular Ekseninde Sosyal Analiz (Risk), güdümlü proje fizibilite çalışması ve tespit edilen risklerin giderilmesine yönelik sosyal projeye alanında teklif formu hazırlama projesi neticesinde anılan dezavantajlı gruplara yönelik olarak sunulacak proje tekliflerinin hayata geçirilmesi ve dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonunun sağlanmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar toplamı Sosyal Kalkınma Odaklı Proje Önerilerinin uygulanması amacıyla hazırlanan “Tokat İli Sosyal Risk Haritası” projemiz OKA tarafından onaylanmış olup projenin hayata geçirilmesi için OKA ile sözleşme imzalanmıştır.
Vali Yardımcımız Sayın Mehmet SÜLÜN, İl Müdürümüz Mahmut ÖZDEMİR ve OKA İl Koordinatörü Mehlika DİCLE tarafından sözleşmenin imzalanması ile program son buldu.