Kamu Kurum ve STK Temsilcilerine 'Kadının Güçlendirilmesi, Fırsat Eşitliği-Eşitsizliği, Kadın Hakları, Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Bireyler Üzerindeki Etkileri' Eğitimi Verildi

26-27-28 Eylül 2017 tarihlerinde ilgili kamu kurum/kuruluş ve STK’ların katılımı ile gerçekleştirilen çalıştay neticesinde; yerel düzenlemelerin mevzuatla uyumlaştırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünün sağlanması, koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve il genelinde etkin bir işbirliğinin sağlanması hedefleri çerçevesinde Tokat Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlanmıştır.
İl Eylem planımızın temel hedeflerinden olan ‘Toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünün sağlanması’ hususunda çalışmalar gerçekleştirecek bir birimin oluşturulması, öncelikli olarak bu birime yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi planlanmıştır.
Bu bağlamda;  ilgili kamu kurum/kuruluş ve STK temsilcilerinden oluşan katılımcılara yönelik 25-26/09/2018 tarihlerinde Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde  'Kadının Güçlendirilmesi, Fırsat Eşitliği-Eşitsizliği, Kadın Hakları, Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Bireyler Üzerindeki Etkileri' konularında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli AÇSH Uzmanı Samet CEYHAN ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Şube Müdürü Serap SEVER tarafından ilgili eğitim gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hülya ÖZDEMİR Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek katılım belgelerini takdim etmiştir.