Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18.maddesinin 2.fıkrasına istinaden, İl Müdürlüğümüzün adresi ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
 

ADRES:  Hızarhane Cad. SHÇEK İşhanı No:4 Kat:2 Merkez/TOKAT

TEL: 0356 214 15 56    FAX: 0356 212 14 71

E-POSTA: tokat@ailevecalisma.gov.tr